ÁSzF

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A „Cég”, „mi”, „bennünket”, „miénk” kifejezések alatt az MB Travel Kft. értendő, amely a hatályos magyar jogszabályok szerint működik, és Budapesti cégbíróságán került bejegyzésre.
Az „ügyfél” a foglalásért fizető személyt jelenti.
Az „utasok” alatt a foglalásban megnevezett és meg nem nevezett összes utas értendő.
A „fő utas” alatt a foglalásban elsőként megnevezett személy értendő.
Az „Ön” és „Öné” alatt bármely ügyfél értendő, beleértve a foglalásban megnevezett valamennyi utast vagy (értelem szerűen) az utasok egyikét is.
A „szállító” a transzfert végző szállítási szolgáltató.
A „foglalás” az oldalunkon végzett, transzferszolgáltatásra szóló foglalást jelenti.
A „transzferszolgáltatás” alatt az általunk közúton végzett utasszállítási szolgáltatás értendő, beleértve az általunk nyújtott bármely egyéb szolgáltatásokat is, amelyek a szállításhoz kapcsolódnak vagy azt egészítik ki.
A „transzferbizonylat”, „foglalási bizonylat”, „bizonylat” az általunk Önnek e-mailben elküldött írásos visszaigazolás a foglalásról.
A „szerződés” a foglalást és a jelen feltételeket, valamint a foglalásra vonatkozó összes feltüntetett feltételt és kikötést jelenti.
A „feltételek” alatt a jelen feltételek és kikötések értendők.
A „weboldal”, „weboldalak” alatt a www.mb-travel.hu, illetve az általunk működtetett egyéb weboldalak értendők.

2. RÓLUNK

Az MB Travel Kft. szállítási szolgáltatásokat nyújtunk magánszemélyeknek és csoportoknak. Székhelyünk címe: 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 12.-14.
Telefonszámunk: +3670-942-2600, tevékenységünket a www.mb-travel.hu oldalon keresztül végezzük, e-mail címünk: info@mb-travel.hu. A szolgáltatásnyújtáshoz szállítási szolgáltatókkal működünk együtt, akik transzferszolgáltatást nyújtanak személyszállításban, szolgáltatásokat és a magyarországi törvényeknek megfelelő licencekkel és engedélyekkel rendelkeznek ehhez a tevékenységhez.
Mielőtt igénybe venne egy, a weboldalunkon kínált szolgáltatást, el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen feltételeket, mivel azok a további Szerződésekre irányadók. Egy foglalás lebonyolításával Ön kijelenti, hogy elolvasta a jelen feltételeket, és jogképességénél fogva képes azokat elfogadni saját magára és az összes utasra nézve. Ha nem érti a szerződési feltételek valamelyikét, akkor javasoljuk, hogy foglalás előtt forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ha nem fogadja el a jelen feltételeket, akkor sajnos nem foglalhat az oldalunkon.

3. ONLINE FOGLALÁS FOLYAMATA

A foglalást végző személynek be kell töltenie a 18. életévét, felelősséget kell vállalnia az online foglalási folyamat követéséért, és gondoskodnia kell a megadott adatok helyességéről és hiánytalanságáról, valamint a teljes összeg megfizetéséről.
Amikor szerződést köt az Ma Travel Kft.-vel, a cég megteszi a szükséges intézkedéseket a kért szolgáltatás megszervezése érdekében.
A szerződés csak akkor válik jogilag kötelező érvényűvé, amikor Ön e-mailben megkapja a transzferbizonylatot. Ha a szállítási szolgáltató nem képes az igényelt szolgáltatások biztosítására, akkor mi értesítjük Önt erről, és a fizetési móddal azonos módon visszatérítjük Önnek a teljes összeget, és mentesülünk minden további kötelezettség alól Önnel szemben.
Önnek el kell fogadnia az általunk küldött összes értesítést. Ha azonban Ön nem igazolja vissza egy e-mail beérkezését, akkor a vállalatunk e-mail szerverén lévő nyilvántartások a beérkezés bizonyítékának tekintendők.
Nem tekinthető Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségnek az, hogy elküldjük Önnek a díjak és az Ön által végzett fizetés visszaigazolását.
A szállítási szolgáltatónak bemutatandó transzferbizonylatokat ki kell nyomtatni, hogy a sofőr azonnal megtekinthesse az összes bizonylatot. Ha a fő utas nem mutatja be a bizonylatot, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy nem nyújtunk transzferszolgáltatást. Javasoljuk, hogy a transzfer bizonylatán kívül nyomtassa ki és vigye magával a felek közötti összes üzenetváltást is.
Kiskorúak nem igényelhetnek szolgáltatást cégünktől, és ha egy kiskorú személy foglalást végzett cégünknél egy szolgáltatás igénybevétele céljából, akkor a szüleiknek, törvényes képviselőjüknek vagy az értük felelősséget vállaló más személyeknek azonnal fel kell venniük a kapcsolatot velünk, hogy törölhessük a regisztrációt. Kiskorúak csak felnőtt kíséretében utazhatnak velünk.

4. FIZETÉS

Az összes széles körben használt fizetési módot elfogadjuk, többek között a hitelkártyát (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), a betéti kártyát (Visa/Delta, Visa/Electron), a banki átutalást és a PayPalt is. PayPal használata csak a bizonyos összeget meghaladó foglalások esetén lehetséges, és az ügyfélnek ilyen esetben adminisztrációs díjat kell fizetnie.
Az árak euróban és forintban vannak feltüntetve. Az esetlegesen biztosított árfolyamváltó eszköz csak körülbelüli összeget mutat.

5. MÓDOSÍTÁSOK

A transzferbizonylat tartalmazza a foglalás számát, célállomást/felvételi pontot és a szállás címét, a transzfer összegét, az autó kategóriát, az ön telefonszámát. Az ezen és egyéb adatok módosítása iránti igényeket írásban kell elküldeni az info@mb-travel.hu címre, az utazás napja előtt. A módosítások csak a szállítási szolgáltatóval történő egyeztetés és a módosítás e-mailes visszaigazolása után lépnek érvénybe.
A szerződés kötelező erejűvé válását követően az ügyfélnek értesítenie kell az ügyfélszolgálatunkat az abban szereplő hibákról az adott transzferszolgáltatás előtt legkésőbb 72 órával. Ha az értesítés az adott transzferszolgáltatás előtt kevesebb mint 72 órával történik meg, akkor fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy büntetést vagy díjat kellene fizetnünk.

6. ÖN ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT LEMONDÁS

A szerződés felmondása írásban, e-mailben történhet. A lefoglalt transzferszolgáltatások egyesével és együtt is lemondhatók.
Ha a lemondási kérést legalább 72 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt megkapjuk, akkor a transzferért fizetett teljes összeget visszatérítjük. Nem jár visszatérítés abban az esetben, ha a lemondási kérést kevesebb mint 72 órával a lemondani kívánt transzferszolgáltatás tervezett felvételi ideje előtt kapjuk meg. Ebben az esetben egy lemondási értesítést küldünk Önnek, amellyel visszaigényelheti a költséget az utazásszervezőtől, a légitársaságtól vagy az utasbiztosító vállalattól.

7. CÉGÜNK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÉS LEMONDÁSOK

Ha a szállítási szolgáltatónak jelentősen módosítania kell a szolgáltatás feltételeit, vagy törölnie kell a szolgáltatást, a lehető leghamarabb értesítjük Önt.
Minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön járművel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében, a kapacitás függvényében azonban előfordulhat, hogy a kiválasztott jármű helyett nagyobb kapacitású járművet vagy több járművet biztosítunk az Ön számára.
Ritka esetben előfordulhat, hogy törölnünk kell a foglalását. Ebben az esetben teljes visszatérítés jár, de további kötelezettségünk nincs a lemondásból eredően. Azonban minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő alternatívát találjunk az általunk visszaigazolt, majd lemondott foglalásra.

8. GYERMEKÜLÉSEK

A csecsemők és a gyermekek számára biztosítandó gyermekülésekkel kapcsolatos helyi törvények értelmében. a gyermekülések használatát a 12 éven aluli vagy 135 cm-nél alacsonyabb gyermekek esetén kötelező. A foglalás során a megjegyzés rovatba kell feltűntetni .
A fő utas kizárólagos felelőssége ellenőrizni, hogy az ilyen gyermekrögzítő eszközök megfelelőek-e a járműhöz, valamint hogy megfelelően vannak-e használva és beszerelve. A vállalat nem vállal felelősséget a rögzítőeszköz használatának, beszerelésének vagy ellenőrzésének elmaradása esetén, sem annak helytelen használatáért.
Ha saját gyermekülését szeretné hozni és privát transzfert igényelt, akkor utazás előtt tájékoztasson erről minket. Erre azért van szükség, hogy az ülés biztosan elférjen a szállítási szolgáltató által biztosított járműben. A csoportos szolgáltatást rendszerint minibusszal vagy busszal biztosítjuk, ezekben a járművekben azonban nem használható gyermekülés, mivel a járművek ülése ahhoz nem megfelelő.

9. GYERMEKEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS

Foglaláskor minden gyermeket és csecsemőt életkortól függetlenül bele kell számítani a jármű által szállítható utasok számába.

10. KEREKESSZÉKEK ÉS FOGLALÁSOK MOZGÁSKORLÁTOZOTT UTASOK RÉSZÉRE

A szolgáltatásunkat igénybe vevő mozgáskorlátozott utasoknak be kell tudniuk szállni a járműbe önállóan vagy kísérőjük segítségével. Csak összecsukható kerekesszékeket szállítunk. Sajnáljuk, de jelenleg nem garantálhatjuk a mozgáskorlátozott személyek transzferéhez használandó járműtípust.

11. UTASBIZTOSÍTÁS

Javasoljuk, hogy kössön az Ön igényeinek megfelelő utasbiztosítást. Olvassa el a szerződés részleteit, nyomtassa ki a dokumentumokat, és vigye magával az utazáskor. A teljes körű utasbiztosítás sok olyan eseményre nyújt fedezetet, amely a hatáskörünkön kívül esik.

12. FELELŐSSÉGÜNK

Ha a jelen feltételeket megszegjük, akkor csak azokért az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért vagyunk felelősek, amelyek előrelátható következményei annak, hogy a jelen feltételeket megszegtük, illetve amelyek hanyagságunk miatt következtek be, és felelősségünk legfeljebb az Ön által fizetett viteldíj összegéig áll fenn. Nem vállalunk felelősséget az előre nem látható vagy ilyen eseményből származó veszteségekért vagy károkért. Nem vállalunk felelősséget azokért a szerződésszegésekért, amelyek nem közvetlenül nekünk tulajdoníthatók, vagy amelyeket baleset, vis major esemény, illetve jogi vagy adminisztratív követelmények idéznek elő.
Nem vagyunk felelősségre vonhatók olyan esetekért, amelyek a szolgáltatás nyújtása során következnek be, nevezetesen betegségért, személyi sérülésért vagy halálesetért, kivéve ha azt a mi hanyagságuk okozza.
Ez azt jelenti, hogy a jelen feltételek értelmében felelősséget vállalhatunk pl. az Ön halála vagy személyi sérülése esetén, vagy ha a transzferszolgáltatást nem az ígéretünknek megfelelően biztosítottuk, illetve ha a szolgáltatás elégtelennek bizonyul a mi vagy munkatársaink hibájából, vagy azért, mert a szállítási szolgáltatók szakszerűtlenül vagy gondatlanul jártak el a szerződés szerinti szállítási szolgáltatás elvégzése vagy nyújtása során. Tájékoztatjuk, hogy ha kárigényt kíván támasztani velünk szemben, akkor Önnek kell bizonyítania a szakszerűtlenséget és a gondatlanságot.
Ezenkívül csak azért vagyunk felelősek, amit alkalmazottaink tesznek vagy nem tesznek, ha az adott időpontban az alkalmazásunkban állnak .
A jelen feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a következőket: a cégünk Önnel szemben fennálló felelőssége az Ön gondatlanságunk miatt bekövetkező haláláért vagy személyi sérüléséért; b. az Ön, mint fogyasztó számára a törvény által biztosított jogok, amelyek nem zárhatók ki vagy nem korlátozhatók;
Mentesülünk az összes felelősség alól, ha az ügyfél a szállítási szolgáltatóval más szolgáltatásról szerződik.
Ezen weboldal tartalmának pontosságát és megbízhatóságát nem garantáljuk. Ennek oka többek között a lehetséges vírustámadások. Mindent megteszünk azonban annak érdekében, hogy minél hamarabb kijavítsuk azokat a hibákat, amelyekre figyelmünket felhívták. Ha ezek a hibák téves árral vagy promóciós adatokkal való foglalást eredményeznek, fenntartjuk a jogot a szerződés felmondására anélkül, hogy kompenzációt nyújtanánk az ügyfélnek.

13. VIS MAJOR

Nem vállalunk felelősséget, és nem fizetünk kártérítést, ha cégünk vagy a szállítási szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését közvetlenül vagy közvetetten megakadályozzák vagy befolyásolják vis major vagy az ésszerű hatáskörünkön kívül eső egyéb körülmények, így többek között például szélsőségesen kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, egyéb természeti csapások, terrorcselekmények, a transzfer útvonalán harmadik felek által elszenvedett balesetek, rendőri ellenőrzések, szokatlan forgalom vagy sztrájk.

14. KAPCSOLATTARTÁS

A foglalási adatok módosítását e-mailben lehet kérvényezni.
Ha elkerülhetetlenül módosítani kell a szerződést, akkor erről e-mailt küldünk Önnek az Ön által foglaláskor megadott e-mail címre; az e-mail elküldése bizonyítéknak tekintendő az Ön általi kézhezvétel tekintetében. Ugyanez vonatkozik az összes többi tájékoztató e-mailre, amelyet Önnek küldünk. Ezért lényeges, hogy ellenőrizze az Ön által megadott e-mail cím helyességét, valamint hogy minden beérkező e-mailt elolvasson a transzferszolgáltatás időpontjáig.
Az érkező járat késése, illetve másik repülőtérre, vasútállomásra vagy kikötőbe való átirányítása esetén a szállítási szolgáltató átütemezi a transzferszolgáltatást az új érkezési időpont szerint, a kapacitás függvényében. Kapacitáshiány esetén a teljes összeget visszatérítjük Önnek.
Ha bármilyen más okból kifolyólag Ön nem jelenik meg a felvételi helyen a bizonylaton feltüntetett, tervezett felvételi időpont után ésszerű időn belül, akkor a szállítási szolgáltató vagy az ügyfélszolgálatunk megpróbál Önnel kapcsolatba lépni az Ön által megadott mobiltelefonszámon.
Ha nem tudjuk Önt elérni amiatt, mert foglaláskor nem adott meg működőképes telefonszámot, nincs vagy rossz a vonal, nincs térerő, be van kapcsolva a hangposta, vagy mert nem veszi fel a telefont, akkor a szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, és az Ön szállítási szolgáltatója azonnal mentesül a kötelezettségei alól, és nem jár visszatérítés.

15. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Ha Ön nem találja a privát transzfer sofőrjét vagy a szállítási szolgáltató képviselőjét, akkor az Ön felelőssége, hogy felvegye velünk a kapcsolatot a transzferbizonylaton szereplő, telefonszámon. Ha nem hívja fel a telefonszámot, és alternatív módon utazik, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, és a szállítási szolgáltató mentesül a kötelezettségei alól, visszatérítés pedig nem jár Önnek. Ha a sofőr nem találja meg Önt, akkor munkatársunk fel fogja hívni a foglaláskor megadott mobiltelefonszámot. Gondoskodjon arról, hogy utazáskor Önnél legyen ez a mobiltelefon, és hogy be legyen kapcsolva, miközben a csomagra vagy a vámkezelésre vár. Ha nem találjuk meg Önt, vagy nem tudjuk Önt elérni a megadott számon, akkor a szolgáltatást nem tudjuk biztosítani Önnek, visszatérítés pedig nem jár. Nem repülőtéri felvétel esetén a tervezett felvételi időpont után 10 percen belül telefonálnia kell nekünk. A beérkező hívások elektronikus nyilvántartását egy harmadik fél (távközlési szolgáltató) vezeti, amely bizonyítékként szolgál akkor, ha vita van arról, hogy a számokat hívták-e vagy sem. Az igénybe nem vett transzferek díja nem visszatéríthető, és az alternatív szállítás költségeit nem térítjük meg, kivéve ha azt az egyik munkatársunk előre jóváhagyta. Ha jóváhagyták az alternatív szállítás igénybevételét, akkor mindenképpen kérjen elismervényt a szállításról, és küldje el azt az ügyfélszolgálatunknak ellenőrzésre. Érvényes elismervény hiányában nem térítjük meg az utazás költségeit.
Ön felelős a transzfer leegyeztetett felvételi időpontjának ellenőrzéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a repülőtérre, az állomásra vagy a kikötőbe történő megérkezés után még maradjon ideje a becsekkolásra és az összes egyéb utazási előkészületre.
A szállítási szolgáltató a lehető legközelebb veszi fel és rakja le Önt a megadott címekhez. Ha a megszokott útvonalon való haladás időjárási viszonyok, közúti balesetek stb. miatt nem lehetséges, akkor a szállítási szolgáltató az Ön kifejezett kérésére hosszabb útvonalon szállítja Önt a megállapodás szerinti célállomásra, de ebben az esetben Önt terhelik az esetleges további költségek.
Minden szerződéses transzferszolgáltatás a szállítási szolgáltató vagy alvállalkozója biztosítási kötvényének felelősségbiztosítása körébe tartozik.

16. MEGENGEDETT CSOMAGMENNYISÉG/BEFOGADÓKÉPESSÉG

A privát transzferekhez használt járművekben utasülésenként 1 darab táska vagy bőrönd szállítható, amely maximális kombinált mérete 158 cm (hossz+szélesség+magasság) lehet. A foglaláskor minden csomagot fel kell tüntetni. Az utasok előtti lábrétben is elhelyezhető, kisebb csomagokat, például a fényképezőgép-táskát, a kézitáskát vagy a kis válltáskát nem kell bejelenteni a foglaláskor. Az utasnak kell állnia minden költségét annak, ha a további járművek szükségesek a be nem jelentett extra csomagok szállításához.
Azzal, hogy Ön elfogadja a javasolt szerződést és annak feltételeit és kikötéseit, hallgatólagos beleegyezését adja abba, hogy semmilyen körülmények között nem helyez a csomagjába, és nem is hord magán olyan tárgyat, amely a transzfer által érintett ország jogszabályaiba ütközik (pl. lőfegyverek stb.), sem olyat, amely sérülést okozhat harmadik feleknek, továbbá nem szállít túlméretes, túlsúlyos, törékeny vagy romlandó terméket illetve állatok sem szállíthatók.
A csomagok és az egyéb tárgyak szállítása kizárólag az Ön felelősségére történik, és semmilyen körülmények között sem vagyunk felelősségre vonhatók az elvesztésükért vagy a károsodásukért. Az ilyen jellegű veszteség vagy kár ellen Önnek az indulás előtt biztosítást kell kötnie.

17. AZ ÖN FELELŐSSÉGE

A jelen szerződés megkötésével Ön kifejezetten nyilatkozik a következőkről: Ön nagykorú, szellemi képességeinek teljes birtokában van, ezért képes eleget tenni a jelen megállapodásból eredő összes jogi kötelezettségének. Ön tudatában van a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásoknak, a bennünket érintő, az előzőekben említett információknak, valamint a jelen feltételekben és kikötésekben szereplő tartalomnak. Az Ön által használt hitel- vagy bankkártya az Ön tulajdonában van, valamint elegendő összeggel rendelkeznek a szolgáltatás megfizetéséhez. Tudomásul veszi, hogy a lehető leghamarabb értesítenie kell bennünket a megadott adatokban bekövetkezett változásról.
A biztosítandó szolgáltatások megfelelnek az e-mailben küldött transzferbizonylatban szereplő adatoknak. Ön felelős azért, hogy a foglaláskor teljes körűen és pontosan adja meg a felvételi hely és a célállomás címét. Ezért az Ön kötelessége kinyomtatni a transzferbizonylatot és ellenőrizni annak pontosságát. Ha a transzferbizonylat adatai helytelenek, akkor a javításuk céljából azonnal forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz. A foglaláskor különös figyelmet kell fordítania arra, hogy minden, csillaggal (*) jelölt mezőt pontosan töltsön ki. Nem vállalunk felelősséget az olyan foglalásokért, amelyek teljesítése lehetetlen, és Önnek nem jár visszatérítés az ilyen jellegű foglalásokért.
Ön kizárólagosan felel a határátlépéshez szükséges összes dokumentum meglétéért. Ezúton kizárunk minden kötelezettséget és visszautasítunk minden olyan extra kiadást, amelyet ezen dokumentumok hiánya vagy az adott ország érvényes vám-, rendőrségi, adózási és adminisztratív jogszabályainak be nem tartása eredményez. A transzferbizonylat nem használható a beutazó vízumok megszerzéséhez.
Ha a cégünknek letétet vagy büntetést kell fizetnie más országok hatóságainak amiatt, mert Ön nem tartotta be a törvényeket, a jogszabályokat stb., illetve ha nem teljesíti azon országok utazásra vonatkozó követelményeit, amelyekbe be kíván lépni, amelyeket el kíván hagyni vagy amelyeken át szeretne utazni, akkor Ön kizárólagosan felelős ezen költségek vállalatunk számára való megtérítéséért, és mi fenntartjuk a jogot az Ön által számunkra megfizetett összeg visszatartására mindaddig, amíg Ön bizonyítékot nem szolgáltat az ilyen büntetések, díjak stb. megtérítéséről.
Fenntartjuk a jogot, és Ön ezúton felhatalmaz bennünket arra, hogy megterheljük a hitel- vagy bankkártyáját az Ön távozása után hiányzó tárgyak miatti, illetve a transzferjárműben keletkezett károkért (többek között a szakszerű takarításért).
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jövőben nem fogadunk el foglalást olyan ügyfelektől, akik súlyos vagy ismételt incidensekben vettek részt.

18. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG / A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

A jelen megállapodás megkötésével Ön hallgatólagosan beleegyezik abba, hogy cégünknek joga van arra, hogy visszautasítsa bármely utas szállítását, ha a sofőr a saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az utas alkohol vagy kábítószer befolyása alatt állhat, illetve hogy a viselkedése veszélyes lehet a jármű sofőrjére, a többi utasra vagy saját magára nézve.
Alkoholos ital nem szállítható a szállítási szolgáltató járműveiben annak járműben való elfogyasztása céljából. Ez a tilalom a kábítószerekre is vonatkozik.
A dohányzás tilos a járművekben vagy annak közvetlen közelében.
A járműben tilos étkezni.

19. PANASZOK

Ha a szállítási szolgáltatótól kapott szolgáltatás nem felel meg az Ön elvárásainak, azt azonnal jelentenie kell ügyfélszolgálatunknak, lehetőleg akkor, amikor a probléma bekövetkezik. Érvénytelennek tartjuk azon panaszokat, amelyeket a transzferszolgáltatás befejezése után jelentenek be, és amelyeket a transzfer ideje alatt nem hoznak a tudomásunkra, mivel ezekben az esetekben nincs lehetőségünk beavatkozni vagy egyéb segítséget nyújtani. Az elérhetőségeink a transzferbizonylaton szerepelnek.
Az írásos panaszt a visszatérés dátuma után legfeljebb 5 nappal kell megkapnunk az info@mb-travel.hu címre küldött e-mailben.